Produktionen  af North Sea Lubricants smøremidler er ISO 9001 Certificeret *        Ajour:    12-03-2019


 ReinhardOil.DK ApS er  oprindelig etableret 1889 -  Som Liwo Oliekompagni - og senere som L.Reinhard & Co A/S og siden
 1970 som Reinhard Oil A/S og fra 2009 som ReinhardOil.dk ApS med kontor i Hellerup og lager i transportcentret i Taulov,  7000 Fredericia.

 og I Kolding.  CVR Nr./ VAT/ MWS :  DK-32659470  


 Mere end 125 års erfaring i rådgivning om smøremidler og 40 år om silicone til professionelle virksomheder.

 ReinhardOil.dk er en resultatorienteret dansk handels- og ingeniørvirksomhed, der sælger rådgivning og industrielle kvalitets
 smøremidler samt smøremidler til auto og rullende materiel. Vi  rådgiver danske industrivirksomheder i effektiv smøring
 og  vedligehold.  Selskabet har i mere end 125 år været med til at smøre rullende materiel og forbedre kvalitetsbevidste
 produktionsvirksomheders driftsøkonomi . Det skyldes i al væsentlighed vore individuelle løsninger og tilpassede
 rådgivning samt anvendelse af kvalitets smøremidlerne North SEa Lubricants Automotive og industrielle smøremidler,

 ProLube Medical White oils USP,BP  EUP, Kosher, NSF og InS H1 HX-1 og 3H  grades.

 Matrix Foodmax NSF registrerede universalolier og spray cans med up-side down ventiler, Anderol Syntetiske smøremidler,

 Petronas Lubricants,  Sunoco motorolier og industri smøremidler og  MolyDane /ProFlon specialsmøremidler herunder Moly og

 PTFE baserede friktions nedsættende langtidssmøremidler samt silicone fra Momentive Performance
 Materials(Tidligere GE- Bayer Silicones) Blue Star Silicones, Dow Corning  og vore egne brands
 General Electronic Silicones & ProSil.

 Det er vor målsætning at være kendt for at tilbyde industrien og autosektoren et bredt sortiment af top moderne og  de
 mest miljøvenlige smøremidler og silicone produkter samt at  kunne løse tekniske problemer til kundernes tilfredshed.

 ReinhardOil.dk  var medlem af  MB, MineralolieBranchen, Brancheforeningen  siden 1950 læs mere>>

 men nu er foreningen nedlagt

 Medstifter af MB´s Miljøpulje for spildolie, der  administrereder spildolie indsamling hos MB  medlemmernes kunder .  Den er nedlagt og nu er vi medlemmer af "Indsamlingsordnmingen" som  er
en landdækkende indsamlingordning.-

Forlang af din smøreolieleverandør at de er medlem af Indsamlingsordningen for spildolie og at de indbetaler til spildolie  indsamlingen.

Hvis din leverandør ikke indbetaler til indsamlingen er denne useriøs og bør droppes som useriøs leverandør.

 

 


 

Import- & centralt distributionslager/ Warehouse:  For mail address  please see below

ReinhardOil.DK  ApS                                                                                                     

c/o  Bendix Transport Danmark A/S 

Europavej 40, Taulov
DK-7000  Fredericia Denmark      Se efter North Sea Lubricant flaget !     Bank - oplysninger 

    

Closed/ Lukket  i 2019:  18-22 April 24-12 25-12, 26-12 & 31-12,

Closed/ Lukket  i 2020:  01-01,  24-12,  25-12, 26-12 & 31-12,


Ved afhentning i Taulov er kontaktperson:  Marianne Carlsen eller Kasper, telefon 8870 0484.  mail her

Opgiv altid vort fircifrede ordre nummer (xxxx ) som er anført på bekræftelse og faktura.


Al henvendelse på importlager forudsætter forudgående aftale med vor salgsafdeling

i Hellerup på telefon 70 26 70 07 

 

Delivery of goods to our warehouse DK-7000 Denmark  from abroad:

please confirm time of arrival day before to Warehouse, Marianne Nielsen

by phone + 45 88 70 04 84  or fax +45 88 70 04 87 or  fax + 45  70 26 70 47Administration & postadresse / Office & mail address:

ReinhardOil.DK ApS
Rådgivende ingeniør & handelsfirma
Lubrication Engineers
Åbningstider: office hours

Helleruplund Alle 8

mandag til torsdag
monday to thursday
08.00 til 16.00
DK-2900  Hellerup, Denmark fredag, friday   08.00 til 14.00


Telefon/Phone:    + 45 70 26 70 07*        Nød-telefon i tilfælde af TDC fastnet nedbrud: M 21 82 59 60

                                                                    If Phones do not Answer: try Mobil phone +45 21 82 59 60 or +45 39 62 62 21 

Telefax:                 + 45 70 26 70 47          Nød-telefax i tilfælde af TDC nedbrud:  ) eller 75 56 44 00 (Taulov warehouse)

E Mail:          send mail her                       Nødtelefon uden for åbningstid : 39 62 62 21   / 21 82 59 60

Website:      www.reinhardoil.dk             Nødmail, hvis normal mailserver er nede :  Klik venligst her !


Du ringer gratis til os  worldwide, hvis du som os, har IP Telefon hos  www.Fonet.dk  Danmarks mest avancerede IP telefonselskab - og billigt
It is free to call us worldwide if you have IP Phones by www.fonet.dk - most advanced IP-phone company and inexpensive !.


Not getting a reply?
Sometimes legitimate e-mails are blocked by our SPAM filter.
If you do not receive a reply within a few days, please repeat mail or call or fax us.


     Husk venligst at tilmelde dig / virksomheden  vort nyhedsbrev (klik her) /Newsletter(click)

                        Vi fremsender bl.a. rettelser i tekniske datablade og sikkerhedsdatablade dertil.

Fortrolighed: Vi videregiver ikke de oplyste informationer, de anvendes kun internt i vor egen salgsorganisation.

 


 

Betaling og bankkonti: Payment from outside Denmark and bank accounts

Indbetaling med frigørende virkning kan kun ske til Arbejdernes Landsbank, ikke vor tidligere bank Amagerbanken .


Indenlandsk betaling i danske kroner / local danish payments :

Arbejdernes Landsbank , Lyngby afdeling

Account /Konto:     53660321479   eller    reg nr.  5366  + konto nr. 0321479


Payment from abroad in USD or Euro/ betaling i valuta / udenlandsk betaling:

Arbejdernes Landsbank                   BIC (Swiftcode):  ALBADKKK

Danish Crown account DKK            IBAN DK5153660000321479    

Euro account                 EUR             IBAN DK8653030009684824 


Bortkomne forsendelser:
Post Danmark og PNL

Tjek på Post Danmark og/eller PNL s hjemmeside under track and trace i erhverv.

Hvis en udenlandsk pakke ses ankommet til udland, men kunden har ikke fået pakken, så send en
EFG forespørgsel  med alle data incl Track & Trace nummer naturligvis + dit tlf. til DK fax 32478506

GLS:  TRAC & TRACE:   få pakke nummer oplyst på vort trelefonnummer +45 70267007

http://www.gls-group.eu/276-I-PORTAL-WEB/content/GLS/DK01/DA/5004_gls_denmark_track_and_trace.htm

 


Transportskade Postpakker
1.

Det er altid modtageren , der skal reklamere ved transportskade.

Postpakker:

Undersøg straks pakken og indholdet ved modtagelsen.

Kontakt omgående Post Danmarkog opret en reklamationssag hvis:

- der mangler varer

- Pakken eller varen er beskadiget (Husk emballagen skal også afleveres med til Post Danmark)

2.

ReinhardOil.dk ApS gør opmærksom på at vi har IKKE mulighed for at kræve erstatning på Deres

vegne, såfremt De returnerer pakken/varerne til os


Vedr. E-mail fra Reinhard Oil: / Subject  E-mail from Reinhard Oil:


Vi gør opmærksom på, at denne e-mail kan indeholde fortrolig information. Hvis du ved en fejltagelse modtager e-mailen, beder vi dig venligst informere afsender om fejlen ved at bruge svar-funktionen. Samtidig beder vi dig slette e-mailen i dit system uden at videresende eller kopiere den.
Selv om e-mailen og ethvert vedhæftet bilag efter vores overbevisning er fri for virus og andre fejl, som kan påvirke computeren eller it-systemet, hvori den modtages og læses, åbnes den på modtagerens eget ansvar. Vi påtager os ikke noget ansvar for tab og skade, som er opstået i forbindelse med at modtage og bruge e-mailen.


Please note that this message may contain confidential information. If you have received this message by mistake, please inform the sender of the mistake by sending a reply, then delete the message from your system without making, distributing or retaining any copies of it.
Although we believe that the message and any attachments are free from viruses and other errors that might affect the computer or IT system where it is received and read, the recipient opens the message at his or her own risk. We assume no responsibility for any loss or damage arising from the receipt or use of this message.